Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

swallow
9212 ee8d 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome vialaluna laluna
swallow
swallow
8550 c8ec
Reposted fromdelain delain viaszalony-virus szalony-virus
swallow
5200 ceb4 500
Wiersze o moim psychiatrze 3
swallow
5908 cb23
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul vianiskowo niskowo
swallow
Wiesz ja u taty widziałam jakieś rzeczy, które mi się w nim z wyglądu nie podobały, ale najważniejszy jest charakter. To, żeby móc rozmawiać godzinami i cieszyć się spędzając razem czas. Potem te wszystkie drobne niedoskonałości są zakrywane przez miłość.
— Mama
Reposted fromLlulia Llulia vianiskowo niskowo

July 07 2015

swallow
Nie jestem niczyim światem, oczkiem w głowie, całym życiem.
Bywam dodatkiem. Nic nie znaczącym. Na nudę. Na chwilę.
— dodatek
Reposted fromdepresja depresja viazupabiskupa zupabiskupa

July 05 2015

6383 14d0 500
Reposted fromflufs flufs viaNoirBlanc NoirBlanc
swallow
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viaCiupus Ciupus
swallow
swallow

July 04 2015

swallow
2494 2550 500
swallow
7680 4e7e
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaanybreath anybreath
swallow
9958 1190 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajenns jenns
swallow
Reposted fromFlau Flau viaanybreath anybreath
0906 9c04 500
Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viazizz zizz
swallow
swallow
5135 34b5
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajenns jenns

July 02 2015

swallow
7172 6fd5 500
Reposted frommartynkowa martynkowa

June 28 2015

swallow
5594 530d 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl